Let op: einde van in- en afname van materialen op onze locatie Kranenpool. Vanaf heden kunt terecht op nieuwe locatie in Eygelshoven, Bart van Slobbestraat 30.

Vossenberg Kranenpool B.V. is een depot aan industrieterrein Hendrik te Brunssum. Het depot beschikt over een oppervlakte van ca. 20 hectare. Op deze terreinen bestaat de mogelijkheid tot het opslaan van materiaal in overdekte loodsen, die net als het grootste gedeelte van het terrein voorzien zijn van vloeistofdichte vloeren.

Naast de op- en overslag van grond kunnen op deze terreinen vele andere afvalstoffen ingenomen en bewerkt worden. Onder andere asfalt, zowel teerhoudend als teervrij, puin, hout, bouw- en sloopafval kunnen op deze locaties aangeleverd worden.

Bewerking van afvalstoffen geschiedt met zeefinstallaties, brekers en ontijzeringsinstallaties. Door deze bewerkingen worden van afvalstoffen weer nieuwe bouwstoffen gemaakt. Zodat de inzet van nieuwe grondstoffen beperkt wordt, hetgeen uitermate positief voor het milieu is.

De locatie beschikt over een geijkte weegbrug zodat er op elk moment gezien kan worden hoeveel materiaal er op het terrein aanwezig is.

Vossenberg bedrijven

Hoofdkantoor

Pijler 39
6446 AX  BRUNSSUM

 045 - 563 55 00

 info@vossenberg.nl