Vossenberg beschikt over een zeer uitgebreide milieuvergunning met de mogelijkheid om afval in te nemen en verwerken met circa 150 verschillende EURAL codes.

 

 

Duurzaam

Onze wereld kent vele uitdagingen, in het bijzonder als gevolg van de uitputting van natuurlijke grondstoffen en de klimaatverandering. Afvalmanagement kan hierbij een belangrijke bijdrage leveren. Want afval dat opnieuw kan worden gebruikt als grond- of bouwstof of als energiedrager, voorkomt het gebruik van primaire grondstoffen en beperkt de uitstoot van CO2.

Brochure

Bekijk onze digitale brochure:Brochure Vossenberg bedrijven

Vossenberg bedrijven

Hoofdkantoor

Pijler 39
6446 AX  BRUNSSUM

 045 - 563 55 00

 info@vossenberg.nl